Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως 2015   Αρχείο pdf


Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως 2014   Αρχείο pdf


Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως 2013   Αρχείο pdf